fbpx

Gıda Teknolojileri

Gıda teknolojisi programının amacı gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında ‘’Gıda Teknikeri” unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Gıda Teknolojisi alanı; tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.
Ülkemizin Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli sektörlerden birisi de gıda sektörüdür.
Son yıllarda dünyada gıda sektöründe izlenen modernizasyon yeni teknolojik buluşlar yeni gıda formülleri ürünlerin çeşit yönünden giderek artması tüketici damak zevkinin ve sosyal yaşantının değişmesi ambalajlamada tüketicinin giderek aradığı üstün “albeni” niteliğinin ya
da “arz” biçiminin önem kazanması gramajda çeşitlenme ihtiyacının doğması gibi faktörler gıda endüstrisinde ilkel yöntemlerin terk edilmesini çağdaş teknolojiye ağırlık verilmesini gerektirmektedir.
Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması iyi bir teknolojiye
ambalajlama uygun muhafaza dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır.
Tarımda yaşanan gelişmeler gıda sektörüne de yansımış bitkisel ve hayvansal gıdaların üretimini artırmıştır. Süt et yumurta hububatlar sebze meyveler çay yağlı tohumlar deniz ürünleri ve işleme tesisleri yurt geneline yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak da işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatının gıda sektörünün gelişmesine büyük katkıları olmuş gıda ürünlerimizin dış satımından sağlanan döviz girdileri bugün hiç küçümsenmeyecek boyutlara ulaşmıştır.
Türkiye’de gıda sanayisinin dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabet etmesi çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesine uygun teknoloji transferine çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimine bağlıdır.
Ayrıca ülkemizdeki gıda sektörlerinin problemlerini çözmek ve dünya ölçeğinde hak edilen yere gelmek için gıda sektöründe yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 27.05.2004 yılında 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” yürürlüğe girmiştir. Gıda sektöründe ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Standardı) gibi kalite sistemleri uygulanmaktadır. Sektörle ilgili “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik” AB Gıda Mevzuatı gibi ulusal ve uluslararası yasalar tebliğler ve yönetmelikler vardır. EOQ (Avrupa Kalite Kontrol Örgütü) vb. kuruluşlar da gıda sektörünün gelişmesine olumlu yönde etkilemiştir.
Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları işletmelerde oto kontrol laboratuvarlarının artışı dolayısıyla eğitimli nitelikli ve yetişmiş eleman ihtiyacını artırmaktadır.

GIDA LABORATUVAR TEKNİSYENİ

Gıda laboratuvar teknisyeni her türlü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde alınan numunelerinin duyusal fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvarda kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 •  İş organizasyonu yapmak
 •  Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak
 •  Analiz öncesi hazırlık yapmak
 •  Numuneyi analize hazırlamak
 •  Numunenin duyusal fiziksel kimyasal mikrobiyolojik analizlerini yapmak
 •  Analiz sonrası işlemleri yapmak
 • Analiz formlarını doldurmak
 •  Analiz sonuçlarını mevzuatlara göre değerlendirmek
 •  Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Gıda laboratuvar teknisyeni olmak isteyenlerin;
 •  İş disiplinine sahip
 •  Laboratuvara ait araç ve donanımların kullanımına özen gösteren
 •  Gıda sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı ve/veya hastalığın taşıyıcısı olmayan
 •  El ve parmaklarını ustalıkla kullanan
 •  Göz ve el koordinasyonunu sağlayan
 •  Dikkatli ve sorumluluk sahibi
 •  İş güvenliğine dikkat eden
 •  Hijyen ve sanitasyon kurallarını uyan
 •  Yaşam boyu öğrenme isteği olan
 •  Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İş genel olarak ayakta yapılır. Meslek elemanları gıda kimya ziraat mühendisleri biyologlar veterinerler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar. İş başında mesleklerinin gerektirdiği özel kıyafetler giyerler.
Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde yanma kayma düşme kesilme elektrik çarpması ve doğal gaz zehirlenmeleri gibi kazalarla karşılaşabilirler.
Çalışma saatleri gündüz veya gece-gündüz vardiyalı olabilir.
Gıda laboratuvar teknisyenleri kamu ve özel gıda kontrol laboratuvarlarında görev yaparlar. Laboratuvar ortamı kapalı ve temizdir.
Çalıştığı gıda üretim alanlarına göre çeşitli donanımlar ham madde ve yardımcı maddeler kullanırlar.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Gıda laboratuvar teknisyenleri gıda üretimi yapan fabrikalarının laboratuvarlarında özel gıda kontrol laboratuvarları vb. yerlerde iş imkânı bulabilmektedirler.
Hizmet sektöründe marketler yemek fabrikaları pastaneler vb. yerlerde de kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar laboratuvar sorumlusu olabilmektedirler.
İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar çeşitli bölümlerde üretim sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin gıda teknolojisi alanında diploma programında verilir. Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan öğrenciler ÖSS’de başarılı oldukları takdirde dört yıllık fakültelerin (lisans) ilgili bölümlerine girebilecekleri gibi sınavsız geçiş hakkından yararlanarak iki yıllık meslek yüksekokullarına (ön lisans) da devam edebilirler. Meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de öğrenim görebilirler.

"Eğitime Temelden Başlayın"
Temel Bilimler Okulları Ortaokul, Anadolu Lisesi, Teknoloji ve Tasarım Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi alanlarında binlerce öğrenciye eğitim vermekte. Siz de gelecekte hedeflerinize ulaşmak için Temel Bilimler Okullarını seçin. Kaliteli bir eğitim alarak geleceğinize yön verin.

Duyurulardan Haberdar Ol

2018  ©  Tüm Hakları Saklıdır. Temel Bilimler Koleji. | Web Tasarm: Sparfly LLC