fbpx

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

İnşaat teknolojisi alanında mimari proje çizimi, röleve ve maket yapan kişidir. Mimari yapı teknik ressamlığı, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, ellerini ve gözlerini eş güdümlü olarak kullanabilen kişiler olmalıdır. Çizim yeteneğine sahip kişiler olmalıdır. Bu alanda verilen eğitim meslek liselerinin yapı inşaat programında 2005/2006 yıllında verilmeye başlamıştır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mimari Yapı Teknik Ressamı çizim aşamalarında genellikle oturarak, büro ve atölye gibi kapalı alanlarda, inşaat yapılacak arazinin incelenmesinde ise dışarıda çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliği içinde çalışmayı gerektirir.

GÖREVLER

Mimari Yapı Teknik Ressamı;
  • İş organizasyonunu yapar,
  • Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlar,
  • El ve bilgisayarlarla yapı projelerini çizer,
  • Çizicilerden çıktı alır,
  • Çizimleri kullanıma hazırlar,
  • Bina maketleri yapar,
  • Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar donanımı, lazer ve mürekkepli yazıcı,  Bilgisayar ve çizim paket yazılım programları, Açıölçer, cetvel, çizici (ploter), çizim masası, gönyeler, hesap makinesi, kazıma aleti, makas, maket bıçağı, paralel cetvel, pergel takımı, pistole, rapido takımı, T  cetveli, tefriş şablonları, yazı şablon takımı gibi ölçüm aletleri ve araç gereçler,
Aydınger, boya kalemleri, cd, çini mürekkebi, disket, dosya, eskiz bandı, eskiz kağıdı, karton kağıdı, kenar bandı, klasör, kurşun kalem, silgi, strafor, şeffaf bant, toplu iğne gibi malzemeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mimari Yapı Teknik Ressamı olmak isteyenlerin;
Temel matematik, fizik, kimya ve yer bilimi konularıyla ilgili, Elleri, gözleri, kulakları sağlam, el ve parmak becerisi gelişmiş, el ve gözleri eşgüdümle kullanabilen, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan, Dikkatli, titiz, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş, Arazi çalışmalarına uyabilen, İşbirliği içinde çalışabilen, ekip çalışmasına uygun ve insanlarla kolay ilişki kurabilen, Teknolojik gelişmelere açık ve mesleğinde kendisini geliştirmek isteyen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLAR

Mimari Yapı Teknik Ressamı çizim aşamalarında genellikle oturarak, büro ve atölye gibi kapalı alanlarda, inşaat yapılacak arazinin incelenmesinde ise dışarıda çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliği içinde çalışmayı gerektirir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mimari Yapı Teknik Ressamı mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda, Devlet Su İşleri, Karayolları, Tapu Kadastro, Bayındırlık Müdürlükleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında teknik ara eleman olarak çalışabilirler. Genel olarak inşaat sektöründe iş bulma olanağı oldukça yüksektir. İnşaat sektörü yoğun işgücü kullanmaktadır ve sektördeki teknolojik gelişmeler nitelikli işgücü ihtiyacını gerekli kılmıştır. Bu nedenle teknisyen olarak iş bulma şansı oldukça yüksektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu Teknik Liseler ve Anadolu meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir
Mesleğin eğitim süresi ortaöğretimde 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

MESLEKTE İLERLEME

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı dalından  mezun olanlar istedikleri takdirde, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Harita Kadastro, Hazır Beton Teknolojisi, İç Mekan Koruma ve Yenileme, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Mimari Restorasyon, Raylı Sistemler Yol, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Bina Koruma ve Yenileme, Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama Yapı Denetim Yardımcılığı, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Takı ve El Sanatları, Uygulamalı Takı Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Yapı Öğretmenliği, Yapı Tasarımı Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

"Eğitime Temelden Başlayın"
Temel Bilimler Okulları Ortaokul, Anadolu Lisesi, Teknoloji ve Tasarım Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi alanlarında binlerce öğrenciye eğitim vermekte. Siz de gelecekte hedeflerinize ulaşmak için Temel Bilimler Okullarını seçin. Kaliteli bir eğitim alarak geleceğinize yön verin.

Duyurulardan Haberdar Ol

2018  ©  Tüm Hakları Saklıdır. Temel Bilimler Koleji. | Web Tasarm: Sparfly LLC